Innowacyjna usługa świadczonych zdalnie porad prawnych o odroczonej płatności cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów.

Zeszły rok był rekordowym rokiem dla rynku e-commerce i w skali globalnej przyniósł  przychód z tego sektora w wysokości 2 290 mld USD. Szacuje się, że roczny wzrost e-commerce utrzyma się na poziomie ponad 19 %, co oznacza, że do końca 2021 roku wartość światowego rynku e-commerce sięgnie poziomu 4 479 mld USD.

Wśród trendów kształtujących tę część gospodarki – obok zakupów przez telefon, personalizacji oferty czy użycia chat botów – na wysokiej pozycji lokuje się także post-payment czyli użycie metody płatności „z dołu” zamiast „z góry”. Jak wykazują liczne badania zachowań konsumenckich, produkty i usługi, których nie trzeba przedpłacać, a które można w zamian opłacić już po dokonaniu czynności zakupu, cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Powód jest bardzo prosty: nabywcy często nie dowierzają, że jakość tego, za co płacą, warta będzie zaproponowanej ceny.  W rezultacie, firmy coraz częściej uwzględniają  w swoich strategiach wdrażanie post-paymentu, który – jak się okazuje – redukuje straty wynikające z postaw nie do końca przekonanych, wahających się nabywców, rezygnujących z zamiaru zakupu już na etapie rozważania przedpłaty.

Tymczasem post-payment to rozwiązanie stosowane coraz powszechniej w krajach o rozwiniętych gospodarkach, w których obecnie już mniej więcej co trzecia transakcja oparta jest na systemie płatności „z dołu”. W Polsce odsetek ten jest na razie znacznie niższy, co tłumaczy się – między innymi – niższym niż w krajach zachodnich poziomem zaufania społecznego. Polscy przedsiębiorcy są nadal stosunkowo ostrożni w podejściu do konsumenta deklarującego dokonanie płatności odroczonej. Niechętnie biorą na siebie zarówno ryzyko braku płatności za dokonany zakup jak i ewentualne koszty windykacyjne. Tymczasem, jak się szacuje, istotną zaletą rozwiązania typu post-payment jest wzrost współczynnika konwersji sprzedaży, szacowany nawet na 10-40%.

Na polskim rynku e-commerce zwraca w tym kontekście uwagę zaproponowana przez firmę Availo oferta świadczonych zdalnie porad prawnych, realizowana poprzez popularną linię usługową www.haloprawo.pl. Telefonujący klient otrzymuje natychmiastową możliwość rozmowy z prawnikiem, profesjonalne wsparcie specjalisty świadczone jest zdalnie i wsparte – w razie potrzeby – dodatkową konsultacją lub przygotowaniem dokumentu, po czym płatność realizowana jest „z dołu” czyli wówczas, gdy krytyczny niekiedy czynnik czasu przestaje odgrywać decydującą rolę, a klient ma możliwość doświadczalnej oceny jakości wyświadczonej usługi.

Zdaniem Grzegorza Maja, Prezesa Zarządu Availo, innowacyjna metoda płatności wdrożona przez firmę – początkowo na zasadzie eksperymentu i pilotażu – zaczyna przynosić wymierne korzyści: Decydując się na wdrożenie metody odpłatności typu post-payment nie byliśmy początkowo w 100% przekonani, że polski rynek dojrzał już do tego typu rozwiązań. Doświadczenie pokazało, że jednak warto zaufać nabywcom, którzy  tym chętniej decydują się na dokonanie zakupu naszej usługi, im mniejsze jest ich zdaniem ryzyko, iż dokonany zakup nie spełni oczekiwań. Klienci – a są najczęściej osoby wymagające natychmiastowego,  dostępnego a zarazem niezawodnego wsparcia prawnego – otrzymują poradę wysokiej jakości po przystępnej cenie i bardzo doceniają to, że mogą za nią zapłacić „z dołu”, nie przejmując się chwilowym brakiem środków na koncie lub innymi czynnikami uniemożliwiającymi dokonanie płatności „z góry”. W efekcie satysfakcja klientów korzystających z www.haloprawo.pl systematycznie rośnie, a my cieszymy się także  z rosnącej popularności tej usługi, adresowanej, co istotne, nie tylko do odbiorców  indywidualnych lecz i do mikroprzedsiębiorstw”. 

W ramach linii usługowej www.haloprawo.pl realizowanej przez Availo klientom proponowane są usługi prawne świadczone zdalnie – przez telefon lub e-mail, dostępne w dni robocze, w godzinach 8.00 – 20.00. Telefonującym do HaloPrawo klientom indywidualnym, a także przedsiębiorcom, porad udzielają wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi. Klienci indywidualni płacą za poradę 50 pln, a klientom zainteresowanym wsparciem dla firm oferowana jest porada w cenie 85 pln. Usługa dostępna jest pod nr telefonu 22 45 000 00.