Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji utworzona została przez instytucje naukowe i akademickie, a także firmy wielu różnych branż, stawiające sobie za cel wspólne działanie na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. Do zadań Koalicji oraz Partnerów w niej zrzeszonych należą m.in.: działania na rzecz zbliżenia świata nauki i biznesu, wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej, wypracowywanie instrumentów wsparcia dla firm rozwijających innowacyjność i angażujących się w działalność w sferze badań i rozwoju, a także poprawianie jakości dialogu międzysektorowego. Dołączając do Koalicji na rzecz Polskich Innowacji Availo znajdzie się w gronie ponad 140 firm, a także instytucji naukowych wspólnie realizujących jej cele.

Zawarte partnerstwo oznacza dla nas podjęcie regularnej współpracy na rzecz opracowywania rozwiązań i podejmowania działań sprzyjających rozwojowi innowacyjności polskiej gospodarki. – mówi Grzegorz Maj, prezes Zarządu Availo. Misją naszej firmy jest rewolucjonizowanie rynku usług prawnych w sposób zapewniający Polakom dostęp do szybkiego, rzetelnego wsparcia prawnego po przystępnych cenach. Realizujemy ten cel na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w bardzo innowacyjny sposób, opierając naszą przewagę konkurencyjną na zasobach dostarczanych przez dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia i wiedza, którą zdobyliśmy jako pionier polskiego rynku law direct, będą wartościowym wkładem w prace Koalicji, zarówno podczas spotkań eksperckich jak i na poziomie grup roboczych, zwłaszcza tym, których prace dedykowane są obszarom legal-tech, innowacji społecznych czy nowych technologii.

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji działa od 2015 roku. W gronie jej Partnerów są m.in.: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wolters Kluwer, Microsoft, IBM, Intel, T-Mobile, PKO BP wiele innych podmiotów i instytucji wspierających innowacyjność, reprezentujących biznes, świat nauki oraz sektor organizacji pozarządowych.