4 lutego br. na rynku ukraińskim pojawią się zdalne usługi prawne, świadczone pod marką ALLO PRAWNYK (АЛЛО ПРАВНИК). Głównym udziałowcem i wdrożeniowcem tej biznesowej inicjatywy jest Availo, firma wiodąca w swojej branży na rynku polskim.

Nowa forma pomocy prawnej dla mieszkańców Ukrainy będzie skierowana zarówno do przedsiębiorstw, jak i do ukraińskich instytucji publicznych – państwowych i samorządowych. Główna siedziba Spółki ALLO PRAWNYK znajduje się w centrum Kijowa. Pomoc prawna świadczona będzie przez wykwalikowanych adwokatów za pośrednictwem telefonu oraz mailowo, w dni robocze, w godzinach 8.00-20.00.

Sukces, jaki odniosły porady prawo direct w Polsce, grono polskich i międzynarodowych partnerów biznesowych, a nawet spora grupa naśladowców to dowód na to, że ludzie potrzebują i chcą korzystać z łatwo dostępnej pomocy prawnej – podkreśla Grzegorz Maj, Prezes Zarządu Availo – Kooperacja w zakresie projektu Allo Prawnik to tylko pierwszy etap intensywnych działań naszej firmy ukierunkowanych na wybrane rynki międzynarodowe.

Koordynacją działań oraz nawigacją w zakresie rozwoju ALLO PRAWNYK zajmować się będzie dr Ihor Yatsenko. Z wykształcenia adwokat, doktor filozofii w dziedzinie politologii, specjalista w zakresie międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Pełnił kluczowe stanowiska w takich podmiotach, jak m.in. Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON; ISD Polska Sp. z o.o.; Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o.; Stocznia Gdańsk S.A.; ISD Trade Sp. z o.o.; Spedhut Sp. z o.o.; ISD Polska Sp. z o.o., ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. W ALLO PRAWNYK będzie piastował stanowisko Prezesa Zarządu. Wdrożenie usług ALLO PRAWNYK na Ukrainie to ogromna zmiana na tutejszym rynku pomocy prawnej – mówi Ihor Yatsenko – Jestem przekonany, że usługi ALLO PRAWNYK okażą się bardzo interesujące dla partnerów oraz dla klientów, zarówno  korporacyjnych jak i instytucjonalnych.

Projekt Allo Prawnyk wspiera również Izba Adwokacka Obwodu Kijowskiego. Możliwość udzielania pomocy prawnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych została bardzo pozytywnie odebrana przez środowisko adwokackie. Izba Adwokacka Obwodu Kijowskiego pozytywnie ocenia uruchomienia centrum pomocy prawnej Allo Prawnyk – mówi wice-przewodniczący Izby Adwokackiej Obwodu Kijowskiego mecenas Leonid Siwakow.

W ramach planowanych działań promocyjnych mieszkańcy Ukrainy będą mogli w lutym 2019 r. bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnej przez telefon. Z początkiem lutego zostanie ponadto uruchomiona strona internetowa na domenie www.alloprawnyk.com