Z początkiem 2019 r. Andrzej Reterski dołączył do Zarządu Availo jako Wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż.

Andrzej Reterski związany jest z sektorem finansowym od ponad 20 lat. W latach 2008 – 2010 był szefem LaSer Consumer Finance Poland. Był także m.in. członkiem Zarządu AIG Bank Polska, prezesem giełdowej spółki Best S.A., wiceprezesem Invest Bank S.A. i twórcą spółki Invest Kredyt S.A. W latach 2008 – 2018 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Domu Finansowego QS. Posiada dyplom MBA brytyjskiego The Nottingham Trent University.

Availo rozbudowuje obecnie w sposób znaczący swoją ofertę B2B kierowaną do branży consumer finance. Nasze usługi prawne oferowane łącznie z usługami finansowymi, od lat stanowią dla partnerów biznesowych Availo atrakcyjne uzupełnienie ich podstawowej propozycji produktowej – mówi Grzegorz Maj, prezes Zarządu Availo –  Klienci firm z sektora usług finansowych to coraz częściej konsumenci świadomi i dobrze przygotowani do korzystania z rynku, a także posiadający co najmniej minimalną świadomość prawną, dzięki której skłonni są sięgać po wsparcie telefoniczne od adwokata czy radcy prawnego, zarówno w typowych, w miarę prostych sprawach, jak i w sytuacjach bardziej złożonych. Jestem przekonany, że ogromne doświadczenie Andrzeja Reterskiego jako Wiceprezesa Zarządu nie tylko przełoży się na jeszcze lepszą współpracę naszej firmy z branżą usług finansowych, lecz także wpłynie na dalszy dynamiczny rozwój naszej oferty i na umocnienie naszej pozycji lidera na rynku prawo direct.

Współpraca firm sektora usług finansowych z nami i uzupełnienie oferty tych firm o usługę pomocy prawnej jest rozwiązaniem innowacyjnym i nowością, ale zarazem jest dla obu zainteresowanych stron praktyką bardzo korzystną finansowo – podkreśla Andrzej Reterski – Zarówno ten obszar, jak i inne kierunki rozwoju Availo stanowią fascynujące wyzwanie, któremu chętnie stawię czoła, od dziś jako członek Zarządu firmy.

Availo działa na rynku od 2012 roku. W 2018 roku firma dołączyła do grona Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców.

Availo Sp. z o.o. to polska innowacyjna firma zapewniająca usługi prawo direct w formie abonamentowej lub pakietowej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. Współpracuje z wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin prawa: adwokatami, radcami prawnymi i doradcami podatkowymi z ponad 100 kancelarii z całej Polski. Uprawnieniem do korzystania z usług firma obejmuje obecnie grupę ponad 1 000 000 osób. Availo dociera do odbiorców ze swoją usługą głównie poprzez partnerów biznesowych. Współpracuje z największymi przedsiębiorstwami z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i finansowej. Misją Availo jest wprowadzenie rewolucji na rynku usług prawnych, czyli zapewnienie klientom dostępu do szybkich i rzetelnych usług prawnych po przystępnej cenie. Spółka została nagrodzona m.in. europejskim certyfikatem Jakość Roku w kategorii Innowacja oraz nagrodą Webstar w kategorii Usługi Profesjonalne. Więcej: www.availo.pl