Już niebawem odbędą się wybory samorządowe, w których będziemy głosować na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Data wyborów jest wyznaczana na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad, w tym roku wybory samorządowe przypadają na 21 października.

Dowiedz się jak zagłosować, gdy tego dnia przebywasz poza miejscem zameldowania.

W urzędzie
W przypadku chęci oddania głosu poza miejscem zameldowania złożyć wniosek, który zawiera podstawowe dane osobowe, a także dołączyć do niego kserokopię aktualnego dowodu osobistego. Dokument ten składamy w urzędzie miasta bądź gminy. Dodatkowo, musimy złożyć oświadczenie o stałym zamieszkaniu na terenie gminy. Poświadczyć ten fakt może na przykład umowa najmu mieszkania, rachunki za media. Następnie w ciągu trzech dni wójt bądź burmistrz wydaje decyzję w tej sprawie i niezwłocznie doręcza wnioskodawcy. W przypadku odmowy wpisania nas do rejestru wyborów taką informację otrzymany w formie pisemnej. Wówczas możemy złożyć skargę w terminie 3 dni od otrzymania odmowy. Skarga taka jest adresowana do Sądu Rejonowego jednak takie pismo składamy za pośrednictwem organu, który wydał taką decyzję. Ważne, że wójt ma kompetencję do zmiany albo uchylenia swojej decyzji, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną, w innym przypadku Wójt skargę przekazuje do Sądu, zaś Sąd ma trzy dni na wydanie postanowienia w tej sprawie. Decyzja Sądu jest ostateczna nie można się od niej odwołać.

Lub przez internet
Obecnie możemy także zarejestrować się przez Internet, wówczas bez wychodzenia z domu możemy zgłosić chęć uczestniczenia w wyborach poza miejscem zameldowania. Wystarczy, że wejdziemy na stronę internetową obywatel.gov.pl, a następnie po utworzeniu profilu Zaufanego, który można uruchomić za pomocą internetowego konta bankowego, lub certyfikatu kwalifikowanego możemy dokonać wpisu do rejestru wyborów. Przy takim zgłoszeniu także musimy podać dane osobowe oraz kserokopię dowodu, lub innego dokumentu z fotografią. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymamy na swoją skrzynkę ePUAP.

Podsumowując, jeśli posiadamy dostęp do Internetu możemy online załatwić wszystkie formalności związane z naszą rejestracją. Jeśli zaś wolimy udać się do urzędu to także w takiej formie możemy przeprowadzić nasze zgłoszenie. Później już tylko odliczajmy dni do czasu wyborów.