Nadszedł wrzesień – większość z nas wróciła już do pracy i wspomina miłe, urlopowe chwile. Jednak, jeśli tegoroczne wakacje wolelibyście zapomnieć, bo organizator wycieczki zawiódł – warto wiedzieć, że można ubiegać się np. o odszkodowania lub obniżki. W takich sytuacjach specjaliści prawni z HaloPrawo.pl będą mocnym wsparciem.

Pamiętaj, jeśli przedstawiona oferta wycieczki znacznie odbiegała od tego co czekało na miejscu możesz walczyć o swoje prawa.

Rekompensaty za nieudany wyjazd

Ponadto, podróżnemu przysługuje także odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Przedawnienie powyższych roszczeń wynosi 3 lata. Jest to pozytywna zmiana w systemie prawa, gdyż przed 1 lipca 2018 r. reklamację do organizatora wycieczki należało zgłosić w ciągu 30 dni po zakończeniu wycieczki, co stanowiło duże utrudnienie dla wielu podróżujących.

Pamiętajmy, że Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Istotne wyłączenia

Istnieją pewne wyłączenia w zakresie uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia za niezgodność. Ma to miejsce, gdy organizator turystyki udowodni, że:

1) winę za niezgodność ponosi podróżny;

2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Nie ważne jest zastrzeżenie, w którym z góry podróżujący zrzekł się uprawnienia do dochodzenia odszkodowania czy zadośćuczynienia. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorców turystycznych z podróżnymi lub oświadczenia podróżnego mniej korzystne dla podróżnych niż postanowienia ustawy są nieważne. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla podróżnego obowiązują przepisy ustawy.

Jeżeli twoje wakacje były nieudane, zwrócić się do nas pomożemy ci skorzystać z praw zagwarantowanych podróżującym.

Zadzwoń pod numer 22 45 00 000 – porozmawiaj na ten tam z jednym z naszych doświadczonych prawników.