Wakacje w pełni, nasze pociechy już pakują się i z niecierpliwością czekają na wyjazdy kolonijne. Sami też być może zarezerwowaliśmy wycieczki w biurach podroży. Wielu z nas wyruszy w podróż autokarami, przemierzając setki tysiące kilometrów, co zatem warto wiedzieć i nad czym czuwać, aby nasza wakacyjna podróż była bezpieczna?

Upewnienie się czy nasza wycieczka będzie bezpieczna najlepiej rozpocząć, od weryfikacji czy pojazd, którym my lub nasze dzieci będą podróżować jest sprawny. W tym celu warto odwiedzić stronę internetową www.bezpiecznyautobus.gov.pl, gdzie bezpłatnie pobierzemy raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów. W raporcie będą znajdowały się dane o badaniu technicznym pojazdu, dane techniczne pojazdu oraz informacje o polisie OC.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W razie wątpliwości zawsze można zwrócić się do Funkcjonariuszy Policji z prośbą o kontrolę autokaru przed wyjazdem. Może się o nią zwróć każdy: rodzic, nauczyciel, organizator wypoczynku. Prośbę należy skierować do odpowiedniego wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji, najlepiej kilka dni przed wyjazdem.

Przepisy obowiązującego prawa nakładają na kierowców zawodowych bardzo restrykcyjne obwiązki w zakresie zachowania odpowiedniego czasu pracy i odpoczynku, ma to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Ważny czas pracy

Ustawa z dnia 2012.10.23 o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155 t.j.) stanowi, że czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Nie mniej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy. Wówczas, czas pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku, gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.  Przerwy, powyższe , ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie można zapomnieć, że w każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W większości przypadków dobowy odpoczynek, może być wykorzystany w pojeździe, jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

Na straży porządku

Powyższe to jedynie przykłady obowiązków, których zobowiązany jest przestrzegać kierowca oraz pracodawca, u którego kierowca jest zatrudniony.

Istotne, że egzekwowanie spełnienia powyższych obowiązków zostało oddane w ręce organów takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna a nawet Państwowa Inspekcja Pracy. O tym, czy zostały zachowane odpowiednie godziny czasu pracy, przerwy i odpoczynku właściwy organ wie, albowiem kierowca i pracodawca zobowiązani są rejestrować informacje na specjalnych nośnikach. Głownie służy temu urządzenie zwane tachografem, umożliwia ono określenie czasu jazdy i czas pracy, okres dyspozycyjności, czas przerwy i odpoczynku, przemierzoną drogę, wszystkie usterki oraz inne ważne zdarzenia.

Grzywny

Kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych. Przykładowo:

  • za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 zł,
  • za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut – 150 zł
  • skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę – 50 zł

—–

Źródło:

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U.2017.2200 t.j

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dz.U.2012.1155 t.j.