Czasami nasz samochód po prostu… odmawia współpracy. Takie feralne zdarzenia dzieją się również w miejscach trudnych bądź problematycznych, czyli takich, gdzie nie zawsze wiemy, jak się zachować zgodnie z przepisami prawa. Sprawdź co na ten temat mówią eksperci prawni Availo.

Przed każdą większą podróżą starajmy się sprawdzić stan naszego pojazdu, w celu uniknięcia nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie drogi do naszego miejsca docelowego. Niestety, nierzadko pomimo naszych wysiłków dochodzi jednak do awarii pojazdu. Warto wówczas wiedzieć, jak powinniśmy się zachować, aby nie zagrażać sobie oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Tunel drogowy

Tunel oznacza budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem albo 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem nie wskazanym powyżej. Warto zorientować się, czy Organ zarządzający ruchem na drogach nie zmniejszył lub nie zwiększył podanych odstępów za pomocą odpowiednich znaków drogowych. Ponadto, kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m. Odstęp ten będzie miał znaczenie przy ewentualnej ewakuacji ludzi z tunelu lub przejazdu pojazdów służb ratunkowych.

Podstawową zasadą, o której raczej nie pamiętają kierowcy poruszający się standardowymi, kompaktowymi pojazdami, gdyż gabaryty ich pojazdów są dostosowane do większości tuneli drogowych – jest weryfikacja wysokości danego tunelu zanim do niego wjedziemy. Warto bowiem jak pokazują przypadki losowe, poświecić chwilę zanim wjedziemy do tunelu, na sprawdzenie wymiarów, aby nie utknąć pod tunelem na dobre kilkanaście godzin. W ten kanon porad wpisuje się także sprawdzenie stanu paliwa. Choć długie tunele drogowe bardziej są rzadkością, to zawsze lepiej mieć pewność, że przebędziemy go w całej rozciągłości niż zastanawiać się czy dotrzemy do kolejnej stacji benzynowej.

Kiedy pojazd ulegnie awarii w tunelu, musimy wiedzieć, że nie możemy tamować ruchu, należy zjechać w bok i wezwać pomoc, jeżeli nasze telefony właśnie nie mają zasięgu, należy dobrze się rozejrzeć, bo obok nas może znajdować się budka telefoniczna. Pamiętajmy o światłach, o kamizelce odblaskowej i trójkącie.

Autostrada

Autostrada – droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego. Autostrada jest przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Zabrania się na niej zatrzymywania i postoju.

Jednak w sytuacji awarii pojazdu nakazuje się zjechanie na wyznaczone w tym celu miejsce. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest zobowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu. Tym samym kierujący pojazdem powinien sygnalizować postój pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie – w każdym przypadku. Postój pojazdu na autostradzie, należy również sygnalizować przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne oraz umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu. Na autostradzie, zabrania się holowania przez inne pojazdy za wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Droga ekspresowa

Podczas awarii naszego pojazdu na drodze ekspresowej właściwe powinniśmy zachować się identycznie jak w przypadku awarii na autostradzie. Należy pamiętać także o podstawowych zasadach, takich, że na drodze ekspresowej  zabrania się zawracania, wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego, zabrania się cofania pojazdem i zatrzymywania.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2017.1260 t.j.