4 czerwca 2018 roku wejdą w życie przepisy obejmujące „świeżych” kierowców. Osoby, które po tej dacie będą zdawać prawo jazdy, zostaną objęte dwuletnim okresem próby oraz ograniczeniami w prędkości.

Warto wiedzieć, że każdy kto od 4 czerwca 2018 roku złoży z wynikiem pozytywnym egzamin z prawa jazdy będzie poddany dwuletniemu okresowi próby, liczonym od dnia odbioru dokumentu.  W tym czasie kierowca zostanie zobowiązany do:

  1. Odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
  2. Przez okres pierwszych ośmiu miesięcy poruszać się pojazdem z naklejonym na szybie listkiem

Kurs doszkalający ma obejmować 2- godzinne szkolenie teoretyczne w ośrodku WORD, oraz godzinną jazdę w ośrodku doskonalenia jazdy. Taki kurs ma na celu uświadomienie kierowcom jak niebezpieczna dla nich oraz dla innych uczestników ruchu może być nadmierna prędkość oraz niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

Dodatkowe koszty

Obowiązkowe kursy jakie szykuje dla nas ustawodawca będą płatne. O wysokości opłaty zadecyduje minister transportu, jednak koszty takich kursów nie mogą przekroczyć 100 złotych za szkolenie teoretyczne oraz 200 złotych za szkolenie praktyczne.

Spore ograniczenia

Przez okres pierwszych ośmiu miesięcy okresu próbnego kierowca jest zobowiązany przestrzegać restrykcyjnych zasad prędkości na drodze. Wartości te są następujące:

  1. 50 km/h w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia
  2. 80 km/h poza obszarem zabudowanym
  3. 100 km/h na autostradzie i na drodze ekspresowej dwujezdniowej

Przez pierwsze osiem miesięcy od momentu odebrania prawa jazdy nie będzie można również pracować jako kierowca jak również osobiście wykonywać działalności gospodarczej której dziedzina skupiałaby się na kierowaniu pojazdem kategorii B.

Prawo jazdy tylko na próbę

W sytuacji, gdzie w ciągu dwuletniego okresu próby, kierowca popełni 3 wykroczenia bądź jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Jeżeli przed upływem 8 miesięcy od otrzymania prawa jazdy, kierowca nie dostarczy do starosty zaświadczenia o ukończeniu kursu, utraci prawo jazdy.

Reedukacja również dla doświadczonych

Zmiany związane z ruchem drogowym, zajdą również przy zasadach dotyczących redukcji punktów karnych. Gdy kierowca przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, nie zostanie on pozbawiony uprawnień do prowadzenia pojazdu, ale będzie skierowany na tzw. kurs reedukacyjny. Identyczny kurs obejmie osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.

Termin na zrobienie kursu reedukacyjnego wynosić będzie miesiąc. Jeżeli w tym czasie kierowca go nie wykona, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jeżeli po skończeniu wyżej wspomnianego kursu, kierowca w ciągu kolejnych pięciu lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, straci prawo jazdy.

Trudniej, czyli bezpieczniej?

Przepisy które obowiązywać będą od 4 czerwca 2018 roku, obejmą wszystkich kierowców. Dwuletni okres próbny oraz wszystkie związane z nim obostrzenia, obejmą nie tylko te osoby które pierwszy raz odbierają prawo jazdy, ale również te osoby którym zostało cofnięte prawo jazdy bądź byli zmuszeni do ponownego zdawania egzaminu.

Zmiany jakie czekają nas od 4 czerwca 2018 roku były zapowiadane już od dłuższego czasu. Opóźnienie w ich wprowadzaniu jest spowodowane problemami związanymi z wprowadzaniem i wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu ewidencji kierowców CEPIK 2.0. Program ten pozwoli na poprawne prowadzenie bazy danych w której znajdą się wszystkie przewinienia kierowców a to pozwoli na prawidłowe egzekwowanie nowych uregulowań prawnych.

O tym czy nowe przepisy „zdadzą swój egzamin” i poprawią bezpieczeństwo na polskich drogach będziemy się mogli przekonać już wkrótce.