Już wkrótce diametralnie zmieni się system prawa ochrony danych osobowych – do polskiego porządku prawnego z dniem 27 kwietnia 2016 r. weszło RODO, tj.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian i rozszerza zakres obowiązków administratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających dane. Zmiany będą stosowane od 25 maja 2018 roku, ponieważ RODO jest aktem prawnym bezpośrednio stosowanym i każde z państw członkowskich UE zobowiązane będzie do zapewnienia skutecznego stosowania rozporządzenia w swoim porządku prawnym. Wejście w życie RODO spowodowało m.in. konieczność uchwalenia nowej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych.

Firma Availo Sp. z o.o. przygotowała pakiety wsparcia prawnego, które obejmują wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych regulowane nowymi przepisami. Zapewniając klientom Availo dostęp do wsparcia prawnego, pakiety gwarantują im jednocześnie pełną przejrzystość cenową.

Kwestia ochrony danych osobowych w codziennej działalności gospodarczej stanie się wkrótce znacznie istotniejsza niż obecnie – zaznacza Grzegorz Maj, prezes zarządu Availo – Nowej regulacji powinni przyjrzeć się wszyscy przedsiębiorcy, także ci prowadzący mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie i firmy. Dlatego naszą ofertę Usług RODO kierujemy zwłaszcza do takich właśnie firm. Zachęcamy do skorzystania z niej przedsiębiorców, którzy chcieliby otrzymać telefoniczną pomoc prawną w zakresie wszystkich spraw związanych z ochroną danych regulowanych rozporządzeniem RODO. Oferujemy dodatkowo analizę dokumentów i treści stron internetowych bądź też przeprowadzenie audytu i sporządzenie raportu  wraz z rekomendacjami.   

Usługa Availo RODO jest propozycją dostosowana do potrzeb klientów w trzech wariantach, zróżnicowanych pod względem ceny i zakresu.

Pakiet I – podstawowy, oferujący kompleksową telefoniczną pomoc prawną w ramach spraw związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;

Pakiet II – rozszerzony o przeprowadzenie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące wdrożenia wymogów RODO w firmie;

Pakiet III – stanowiący kompleksową usługę łączącą w sobie pomoc prawną i obsługę w zakresie przygotowania dokumentów określonych w raporcie, w tym m.in. polityki ochrony danych osobowych, innych wymaganych procedur czy regulaminów.  

Zakupu pakietów można dokonać przez stronę internetową www.b2b.availo.pl lub bezpośrednio przez infolinię: 22 22 80 800.

Availo Sp. z o.o. to polska innowacyjna firma zapewniająca usługi prawo direct w formie abonamentowej lub pakietowej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. Współpracuje z wysokiej klasy specjalistami z wielu dziedzin prawa: adwokatami, radcami prawnymi i doradcami podatkowymi. Spółka została nagrodzona europejskim certyfikatem Jakość Roku w kategorii Innowacja, nagrodą Webstar w kategorii Usługi Profesjonalne, Certyfikatem Przedsiębiorstwo Przyszłości 2017/2018 oraz nagrodą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Tylko w 2016 roku Availo zrealizowało dla swoich klientów blisko 50 000 porad prawnych. Misją firmy jest wprowadzenie rewolucji na rynku usług prawnych, czyli zapewnienie dostępu Polakom do szybkich i rzetelnych usług prawnych. Więcej: www.availo.pl