Znak Jakości Gold Prize, a także Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to wyróżnienia przyznane podkarpackiej firmie Availo w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm – konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Wyróżnienie Gold Prize otrzymują przedsiębiorstwa, które w danej edycji  uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów.

Zdobywców Certyfikatów a także Znaku Jakości Golden Prize ocenia Komisja, w skład której wchodzą profesorowie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W uzasadnieniu przyznaniu obu wyróżnień recenzenci podkreślili, że firma Availo zarządzana jest w sposób nowoczesny i efektywny, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu, posiada umiejętność wykorzystywania własnego potencjału innowacyjnego dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej i działa perspektywicznie, wykazując zdolność przewidywania przyszłości. Uznanie Komisji zyskały też innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczenia usług prawnych oraz fakt, że firma wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy.

Prestiżowe certyfikaty przyznane zostały 7 września podczas Gali Finałowej tegorocznej edycji programu w zabytkowej Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. „Przyznane nam wyróżnienia są rezultatem czerech lat naszej pracy na rynku usług prawnych i docenieniem naszej oferty, która rewolucjonizuje ten rynek. Nasza innowacyjność przejawia się w konsekwentnym przenoszeniu pomocy prawnej ze świata kancelarii prawniczych do świata nowoczesnych technologii, przy zachowania zasad poufności i standardów najwyższej jakości świadczonych usług”- podkreślił Prezes Zarządu Availo Grzegorz Maj, komentując przyznanie nagrody. Pochodzący z Mielca Grzegorz Maj jest   współautorem projektu ustawy z 2005 roku, zwiększającej dostęp do zawodów prawniczych. Prelegent na licznych sympozjach i konferencjach o tematyce związanej z zawodami prawniczymi, a także ze swobodą działalności gospodarczej, szczególną wagę przykłada do zmiany postrzegania usług prawnych w aspekcie ich dostępności oraz ceny.

„Działalność certyfikowanych przez nas firm cechuje się projakościowym i proinnowacyjnym spojrzeniem, a oryginalność wdrażanych rozwiązań może być drogowskazem w prowadzeniu  działań menedżerskich dla najlepszych przedsiębiorstw w Europie” – mówiła podczas Gali wręczająca laureatom statuetki Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk.