O ofercie dla czytelników Faktu można zapoznać się w tym artykule.