Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt zainicjowany przez Ministra Finansów, UOKiK oraz Ministra Sprawiedliwości został opublikowany w kwietniu. Głównym celem zmian w przepisach jest wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku finansowym.

Nowe przepisy mają pozwolić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta uszczelnić system ochrony konsumentów. Wychodzą także naprzeciw propozycjom przedsiębiorców, m.in. poprzez zwiększenie pewności prawnej. Wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta” oraz przeszukania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów to projektowane zmiany, które mają pomóc rozstrzygać spory Prezesowi UOKiK.

Zapewnienia odpowiednich uprawnień i gwarancji procesowych dla przedsiębiorców domaga się Konfederacja Lewiatan. Uważa ona, że niektóre proponowane w projekcie rozwiązania wymagają uzupełnienia. Kością niezgody wydaje się być w szczególności wydawanie tzw. decyzji tymczasowych, które jeszcze w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zobowiązywałyby przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań.