25 grudnia zacznie obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta. W związku z tym nasza firma współpracowała z Dziennikiem Gazetą Prawną, który już 12 grudnia zorganizował dzień darmowych porad prawnych obejmujących zagadnienia wynikające z nowych uregulowań prawnych. Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się jakie zmiany ich czekają.

Na pytanie dlaczego zmieniają się przepisy odpowiada dr Bożena Wolińska, Prezes Availo:

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 20011/83/UE oraz ujednolicenie przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych sprzedawcy, a także wymogów formalnych związanych z zawieraniem i prawem odstąpienia umów zawieranych na odległość.

Teraz przyjrzymy się dokładniej podstawowym założeniom nowych przepisów.

Jedną z najważniejszych zmian jest przedłużenie okresu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Dotychczas było to 10 dni, a od 25 grudnia będzie 14. Warto odnotować, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będzie on liczony od momentu otrzymania przez nas rzeczy, którą zakupiliśmy.

Drugą ważną kwestią jest zakaz przesyłania ofert handlowych w formie e-maili oraz telefonicznie klientom, którzy nie wyrazili na to zgody. Za złamanie tego przepisu przewidziana jest kara finansowa. Firmy za spam mogą odpowiedzieć równowartością 3 % rocznych przychodów.

Nowe przepisy wprowadzają nakaz poinformowania konsumenta o celu rozmowy telefonicznej, jeżeli przedmiotem rozmowy jest zawarcie umowy. Jeśli klient zdecyduje się przystać na warunki proponowanej umowy, sprzedawca jest zobligowany do przesłania treści umowy na papierze lub trwałym nośniku. Do ważności porozumienia będzie wówczas potrzebne jeszcze oświadczenie konsumenta o jej zawarciu, przekazane w podobny sposób.

W przypadku zakupów internetowych obowiązkiem nałożonym na sprzedawcę jest zamieszczenie, „w sposób jasny i widoczny” m.in. informacji o obowiązku płatności za usługę. Wyraźne poinformowanie klienta o jego obowiązkach dotyczy także dodatkowej płatności za świadczoną usługę.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przepisów są nowe zasady rękojmi. Reklamacji na jej podstawie klient będzie mógł dokonać w czasie dwóch lat od daty zakupu, chyba że dotyczy ona nieruchomości – wówczas klient będzie miał na to aż 5 lat, czyli dwa lata więcej niż dotychczas. Gdy produkt okaże się wadliwy, kupujący będzie miał prawo zażądać wymiany towaru lub naprawy. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna roszczeń, konsument będzie mógł wnosić o obniżenie ceny (w wielkości którą sam zaproponuje) lub odstąpić od umowy. Co ciekawe, wydłużony zostanie także okres reklamacji produktów żywnościowych. Z trzech dni zostanie przedłużony nawet do dwóch lat, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie racjonalne czynniki, takie jak sposób przechowywania czy termin przydatności.

Jak nowe przepisy wpłyną na życie przeciętnego obywatela?

– Nowe rozwiązania bardziej chronią konsumentów, dając im możliwość świadomego podejmowania decyzji o zawarciu umowy. Dotyczy to zwłaszcza usług zawieranych przez Internet lub telefonicznie. Z drugiej strony wymagają one zmiany podejścia przedsiębiorców wykorzystujących telemarketing do sprzedaży swoich usług – twierdzi dr Bożena Wolińska.

Jak łatwo można zauważyć, przepisy nowej ustawy zdecydowanie zmienią dotychczasowe zasady prawa konsumenckiego. Warto zatem mieć świadomość tego, jak zachować się w przypadku gdy kupimy produkt, który w krótkim czasie straci swoją przydatność do użytku.

A jeśli macie Państwo pytania jak zachować się w sytuacji, gdy sprzedawca nie uznał reklamacji lub gdy otrzymujecie niechciane wiadomości, zachęcamy do kontaktu pod numerem 22 22 80 800. Specjaliści Availo z zakresu prawa konsumenckiego są do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8 do 20. Zapraszamy!