Nasza firma została nowym Partnerem Programu Absolwent UMK. Korzystającym z Programu oferujemy 10 % zniżki na każdy pakiet pomocy prawnej świadczony przez Availo.

Głównym celem Programu jest kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z absolwentami.

Po zakończeniu studiów wychowankowie Uniwersytetu mogą nadal przyczyniać się do jego promocji i rozwoju.

Uczelnia ma dla swoich absolwentów specjalną ofertę, realizowaną w ramach Programu „Absolwent UMK”.

Każdy, kto na UMK uzyskał tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, doktora, lekarza, a także absolwent studiów podyplomowych może liczyć na różnego rodzaju przywileje.

 Korzyści jest wiele:

– bezpłatna i bezterminowa  Karta Absolwenta UMK, która uprawnia do korzystania z wielu rabatów udzielanych przez Partnerów Programu, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich.

– możliwość korzystania z bibliotek UMK, w tym także z bibliotek wydziałowych na specjalnych warunkach

newsletter zawierający informacje o nowych przywilejach, konkursach i aktualnościach z życia uczelni

– bezpłatne konta pocztowe (konto@abs.umk.pl) o pojemności 150 MB z bezprzewodowym dostępem do sieci na terenie UMK, chronione przed spamem i wirusami

– pomoc w kontaktach ze znajomymi ze studiów

By dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę internetową naszego Partnera: www.absolwent.umk.pl.