Dziś, w środę 10 grudnia, Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczący zakazu uboju rytualnego.

Ubój rytualny to zabijanie zwierząt bez ogłuszania. Szechita, bo tak określa się go w judaizmie, to zwyczaj stosowany w celu uzyskania potrawy koszernej. Według zwyczajów, zwierzę, aby było koszerne, nie może być ranne, ani chore, a takie byłoby już po ogłuszeniu. Mięso uzyskane w ramach uboju rytualnego często eksportowane jest do Izraela oraz państw muzułmańskich.

Problem uboju rytualnego powstał dwa lata temu kiedy Trybunał orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 roku, na podstawie którego dokonywano uboju rytualnego, było sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z Konstytucją. TK w dzisiejszym wyroku uznał jednak, że konstytucyjna gwarancja wolności religii obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, praktyk, obrzędów i rytuałów, które mają charakter religijny. Tym samym konstytucyjna ochrona obejmuje również czynności religijne dalekie od zachowań konwencjonalnych dominujących w danym państwie, w tym także czynności być może niepopularne z punktu widzenia społecznej większości – powiedziała w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Maria Gintowt-Jankowicz.

Sędziowie zwrócili także uwagę na to, że ubój rytualny jest dozwolony w większości państw Unii Europejskiej.