Availo wspiera Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej oraz ich rodziny, zapewniając doradztwo prawne ze wszystkich dziedzin prawa związanych z wykonywanym zawodem, życiem prywatnym oraz prowadzoną działalnością związkową.