Podstawowym obszarem pracy radców prawnych jest udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych.

W ostatnich latach dokonało się rozszerzenie kompetencji radców prawnych. Już dziś radca może reprezentować klienta w sprawach:

  • administracyjnych
  • cywilnych
  • gospodarczych
  • pracowniczych
  • sądowoadministracyjnych.

Od lipca 2015 roku radca będzie mógł występować jako obrońca lub pełnomocnik w sprawach karnych oraz rodzinnych.

Ograniczeniem dla radców, chcących korzystać z nowych kompetencji, jest konieczność rezygnacji z pracy na etacie.

Ustawodawca wprowadzając to obostrzenie chciał zapewnić klientom prawników pewność, że praca w urzędzie czy firmie nie będzie kolidować z reprezentacją klienta przed sądem.

Dziś w Polsce zawód radcy prawnego wykonuje około 10 000 osób niezatrudnionych na etatach. Nowe przepisy umożliwią zatem o wiele łatwiejszy i potencjalnie tańszy dostęp do usług prawnych.