W kwietniowym wydaniu magazynu Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw pojawił się artykuł Prezesa Availo Grzegorza Maja zatytułowany; ,,Bariery dla młodych firm”.  

W artykule Prezes Spółki przedstawia sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, które borykają się z problemami przy zakładaniu działalności gospodarczej. Jako podstawowe przeszkody podaje brak wiedzy, doświadczenia oraz pomocy ze strony państwa czy instytucji zewnętrznych. Porównuje rzeczywistości krajów ościennych z Polską przedstawiając tym samym lepsze rozwiązania stosowane i sprawdzone za granicą.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.