Zapraszamy do korzystania z nowej strony internetowej Availo. Mając na uwadze wygodę naszych klientów wprowadziliśmy wiele funkcjonalności, które ułatwiają korzystanie z usług prawnych direct. Poruszanie się po ulepszonej stronie zostało uproszczone, a treści na niej prezentowane zostały napisane językiem zrozumiałym, pozbawionym prawniczych zawiłości.

Wprowadziliśmy nowe pakiety produktowe, które lepiej odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Zostały one ujęte w nowym, bardziej przejrzystym cenniku tak, aby zakres oraz cena usług prawnych direct nie budziły wątpliwości. Chcielibyśmy również zaprezentować ulepszone Indywidualne Konto Klienta, gdzie każdy posiada nieustanny dostęp do wszystkich prowadzonych dla niego spraw.

Usługi prawne direct to przyszłość polskiego rynku usług prawnych i chcemy je oferować w odpowiedniej formie. Dlatego nowa szata graficzna, zaprojektowana przez Studio Fullglass, oddaje dwie charakterystyczne cechy naszej firmy – innowacyjność i nowoczesność.